Handleiding

3.2.1.  Videoconferentie-apparatuur - Beeld

49. Bij grensoverschrijdende videoconferenties wordt ervan uitgegaan dat het scherm gebruikt kan worden voor drie verschillende beelden:

  • Detailbeeld: voor de transmissie van beelden van deelnemers op de andere locatie;
  • Overzichtsbeeld: voor een overzicht van de situatie op de andere locatie;
  • Informatiebeeld: voor het verzenden van documenten en andere informatie (dit omvat mede eventuele schermen in de "werkstations" van de deelnemers).

50. Om objectiviteit te waarborgen, moet elke deelnemer voor zover mogelijk op dezelfde manier in beeld gebracht worden. De lichtintensiteit, resolutie en beeldsnelheid moeten voor elke deelnemer compatibel zijn. De belichting moet, voor zover mogelijk, zodanig zijn dat gelaatsuitdrukkingen altijd goed te onderscheiden zijn, er geen schaduw rond de ogen is en geen reflectie in de schermen. Er moet zoveel mogelijk worden gestreefd naar het simuleren van oogcontact.

Opstelling van de apparatuur

51. De apparatuur moet zo worden opgesteld dat zaken in de betreffende rechtszaal ook nog zonder videoconferentie kunnen worden behandeld. Camera's, schermen, belichting en deelnemers enz. moeten zo kunnen worden opgesteld dat de volledige opstelling geschikt is voor telehoren en telepleiten, zowel in civiele als in strafprocessen. Er moet op worden toegezien dat de camera's waar mogelijk zo worden opgesteld dat voorkomen wordt dat deelnemers van boven of van onder gefilmd worden. Dit kan een vertekend beeld opleveren

en de manier waarop men naar de deelnemer kijkt beïnvloeden.

Schermen

52. De gezichtshoek en gezichtsafstand moeten zodanig zijn dat alle deelnemers hetzelfde scherm op dezelfde manier kunnen gebruiken. De omvang van het scherm dient groot genoeg te zijn om te garanderen dat - wat de gezichtshoek betreft - de betrokken personen bij voorkeur kunnen worden getoond op dezelfde schaal als bij een normale vergadering het geval zou zijn; Er moet een minimumresolutie conform de WXGA-norm kunnen worden bereikt. Wat het aantal beelden per seconde betreft, kan een minimum van 30 vereist zijn. Gelaatsuitdrukkingen moeten duidelijk te onderscheiden zijn en het kijkcomfort moet hoog zijn.

Camera's

53. De camera's moeten bij voorkeur vaste camera's zijn en verschillende vaste instellingen hebben voor pan-, tilt- en zoomfuncties; een van de mogelijke posities moet als voorkeursinstelling opgeslagen worden. Daardoor kan degene die de apparatuur bedient snel van beeld veranderen met minimale hinder voor de juridische procedure. De hoekgrootte van de inzoomende camera's moet zodanig zijn dat gezicht, schouders, en bovenlichaam van de deelnemer duidelijk zichtbaar zijn. Alle deelnemers moeten zich kunnen bewegen en zich naar andere personen kunnen toedraaien in een ruimte van 80 x 80 cm zonder uit beeld te verdwijnen.

54. Gewoonlijk volstaan twee camera's in de rechtszaal: een volgcamera die gericht is op de behandelende rechter, officier van justitie of advocaat, afhankelijk van wie aan het woord is (vaste punten) en een camera om indien nodig een overzicht te geven van de rechtszaal. In sommige situaties kan ook een overzichtsbeeld worden getoond door een volgcamera bij het begin van een sessie te laten panorameren.

55. Met draagbare apparatuur zijn meerdere camera's onmogelijk, dus zullen maar weinig overzichtsbeelden kunnen worden getoond wanneer met die apparatuur wordt gewerkt. In sommige gevallen kan een getuigenkamer nodig zijn, waarvoor een camera geïnstalleerd moet worden. Er moet aandacht worden besteed aan het feit dat een getuige in zo'n kamer buiten het zicht van de camera's overlegt moet kunnen overleggen met juridische professionals.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.