Handleiding

3.2.2.  Videoconferentie-apparatuur - Geluid

Spraak

56. Het gesprokene moet altijd duidelijk verstaanbaar zijn en bij videoconferentie mogen geen woorden verloren gaan.

De kwaliteit van het geluid moet constant zijn, zonder externe interferentie. Het risico dat de spraakkwaliteit verslechtert ten gevolge van spraakcompressie moet worden voorkomen. Dit betekent dat moet worden voldaan aan bepaalde vereisten inzake lipsynchronisatie (vertraging van minder dan 0,15 seconden), echo-onderdrukking, achtergrondlawaai en weergalm.

Die aandachtspunten zijn met name van belang in situaties waarin tolken bij de videoconferentie betrokken zijn. Het is wenselijk dat de rechter en de griffier het volume op de locatie kunnen aanpassen om de verschillen in spreeksterkte te compenseren.

Microfoons

57. Microfoons moeten zo worden opgesteld dat alle sprekers duidelijk verstaanbaar zijn, zonder vervorming door achtergrondlawaai.

Microfoons kunnen ingebouwd zijn (in bureaus of elders) en moeten bij voorkeur afluistervrij en richtinggevoelig zijn en voorzien zijn van een mute knop

Tijdens de zitting kunnen er zich situaties voordoen waarbij het rechtbankpersoneel de microfoons moet kunnen uitschakelen (bv. partij pleegt overleg met haar advocaat).

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.