Handleiding

3.3. Bedienen van de videoconferentie-apparatuur

Draagbare apparatuur

58. Draagbare apparatuur (scherm + camera + luidspreker + microfoon + toebehoren) moet bruikbaar zijn in verschillende combinaties of samen met een set vaste apparatuur.

De apparatuur moet vlot transporteerbaar zijn (derhalve niet per se op wielen), gemakkelijk te verplaatsen van de ene locatie naar de andere en flexibel in gebruik. Bijgevolg zullen naar verwacht meer beperkingen gelden voor de kwaliteit van draagbare apparatuur dan voor vaste apparatuur (bv. wat betreft het aantal deelnemers dat tegelijk kan worden gefilmd).

59. Draagbare apparatuur is geschikt om getuigen te horen (bv. op verzoek van een ander land) - indien de apparatuur uitvalt - als tijdelijke aanvulling voor vaste apparatuur op speciale locaties zoals gevangenisziekenhuizen.

Mobiele apparatuur kan echter broos en moeilijk te bedienen zijn omdat het bijvoorbeeld nodig kan zijn van camerapositie te veranderen om zich aan te passen aan de nieuwe locaties, hetgeen tijd kost (moeilijk om voorgeprogrammeerde posities te gebruiken).

Bedienen van de videoconferentie-apparatuur

60. Bediening van het videoconferentiesysteem is het gemakkelijkst met een aanraakscherm. Het is nuttig als de bediening zo gebruikersvriendelijk (d.w.z. zo eenvoudig) mogelijk is, en derhalve uit slechts een beperkt aantal handelingen bestaan, bv. aan- en uitzetten, de verbinding tot stand brengen en beëindigen, en in-/uitloggen.

61. Bij het gebruik van het audiovisuele systeem zou ingrijpen van de bediener niet nodig mogen zijn. Doen er zich problemen voor, dan moet de bediener een helpdesk kunnen bellen. Het is aan de rechter om te beslissen om een videoconferentie die op deze wijze verstoord is, te beëindigen.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.