Handleiding

3.3.2.  Multipoint- en bridge-verbindingen

66. Bij grensoverschrijdende videoconferenties moet het systeem van de verzoekende instantie ook kunnen worden verbonden met de systemen van de aangezochte instantie. Gewoonlijk wordt bij een grensoverschrijdende videoconferentie een beeld- en geluidsverbinding tot stand gebracht tussen twee locaties (point-to-point), de locatie van de verzoekende instantie en de locatie van de aangezochte instantie. Voor sommige zaken kan het noodzakelijk zijn een gelijktijdige verbinding tussen meer dan twee locaties tot stand te brengen (multipoint).

Dat kan het geval zijn wanneer bv. een tolk in verbinding staat met het geding vanaf een derde locatie. De verbindingen kunnen tot stand worden gebracht via een "bridge", d.w.z. via een derde partij.

67. Point-to-point en multipoint verbindingen moeten ook voldoen aan de internationale standaarden op het gebied van videoconferentie. Die standaarden zijn opgesteld door de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU). Een gedetailleerde lijst staat in bijlage II van deze gids. De grensoverschrijdende verbinding van de videoconferentie-systemen moeten ook zodanig beschermd zijn dat opnames niet onrechtmatig door derden kunnen worden onderschept. Indien een IP/IP-verbinding wordt gebruikt, moeten de deelnemende gerechten instemmen met de versleutelingsmethodes.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.