Handleiding

2.1. Voorbereidingen

13. Bij grensoverschrijdende juridische procedures is het de bedoeling om bij het afnemen van verklaringen tijdens de openbare zitting de videoconferentiesessie zo dicht mogelijk bij de gebruikelijke praktijk te laten aansluiten. Er zijn relatief weinig verschillen tussen nationale juridische procedures en grensoverschrijdende procedures. Bij het regelen van een grensoverschrijdende hoorzitting via videoconferentie moeten een aantal formele maatregelen worden genomen.

14. In civiele en handelszaken, wordt het verzoek om een getuige per videoconferentie te horen via standaardformulieren gedaan. Die formulieren zijn beschikbaar op de website van de Europese justitiële atlas (het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken).

15. In strafzaken is het niet verplicht om bepaalde verzoekformulieren of aanbiedingsnota's te gebruiken. Het Europees justitieel netwerk in strafzaken heeft een aanbiedingsnota voor rogatoire commissies opgesteld. Door de aanbiedingsnota te gebruiken kunnen de verzoekende en de aangezochte instanties rechtstreeks contact hebben over de inhoud en/of de uitvoering van de rogatoire commissie (zie bijlage III).

16. De verzoeken kunnen worden toegezonden per post, per koerier, per fax (in alle lidstaten) of per e-mail (niet in alle lidstaten). Bepaalde informatie over de geldende regels in de lidstaten zijn te vinden op de websites van de Europees justitiële netwerken.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.