Manual

5.  Anexa II – Standarde Tehnice

79. Echipamentul video şi audio pentru conferinţe trebuie să îndeplinească standardele minime din domeniu pentru a facilita interoperabilitatea la nivel local şi global. Standardele de mai jos reprezintă standardele obişnuite în domeniu (elaborate în principal de către Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor - UIT).

Video

80. Standardele H.320 şi H.310 pentru video pe ISDN. Aceste standarde cuprind orientări pentru compresie şi transmisiune video şi pentru semnale audio şi de control. În cazul în care un sistem video al unui producător intră în conferinţă cu o altă marcă, ambele sisteme video revin automat la numitorul comun H.320. H.310 este standardul pentru conexiuni ISDN mai rapide.

81. Standardul H.323 pentru video pe Internet Standardul H.323 asigură o bază pentru comunicaţiile audio, video şi de date peste reţele pe bază de protocol Internet. Prin conformitatea cu H.323, produsele multimedia şi aplicaţiile de origini diferite pot interopera, permiţând utilizatorilor să comunice fără a avea probleme de compatibilitate.

Conferinţe de date

82. Standardul T.120 pentru conferinţe de date. T.120 este un protocol de partajare de date pentru comunicaţii de date multipunct într-un mediu de conferinţe multimedia. Acesta permite colaborarea pe „tablă albă”, transferuri de fişiere, prezentări grafice şi partajări de aplicaţii.

Imagine şi audio

83. H.263 şi H.264. Standardul privind calitatea imaginii de 30 de cadre pe secundă în format intermediar comun (CIF) în intervalul 336-384 kbps (kilobiţi pe secundă) Standardul de 30 de cadre pe secundă asigură o calitate a imaginii apropiată de imaginea de televiziune. H.263 şi H.264 sunt exemple de standarde ale UIT care îndeplinesc prezenta cerinţă.

84. H.239 - Imagine în imagine (PIP) Imaginea în imagine sau DuoVideo H.239 permite codecului să afişeze cel puţin două imagini pe monitor.

85. Standarde pentru codificare audio: G.711 [Modularea prin codificarea impulsurilor (PCM) a frecvenţelor vocale], G.722 (7 kHz codificare audio în intervalul 64 kbit/s); G.722.1 (Codificare de complexitate redusă la 24 şi 32 kbit/s pentru operarea de tip mâini libere în sistemele cu pierdere redusă de cadre)

86. Microfoane pentru suprimarea ecoului cu o frecvenţă de răspuns de la 100 la 7.000 Hz, pauză a semnalului audio, buton de pornire/oprire şi duplex audio complet.

87. H.281 – Protocol de control al unei camere la distanţă pentru videoconferinţele care utilizează standardul H.224 H.281 reprezintă standardul pentru protocolul de control al unei camere locale şi la distanţă pentru videoconferinţele ISDN (H.320), pentru cameră (camere) cu capacitatea de rotire panoramică, înclinare şi distanţă focală variabilă, acţionată atât manual, cât şi pe bază de presetări.

Canale, lăţime de bandă şi conectare

88. Un minim de 6 canale pentru sistemele de videoconferinţă în săli care utilizează ISDN sau sisteme video care operează ca aplicaţie unică pe un computer personal sau un sistem de tipul unei săli mai mari trebuie să aibă capacitatea de a utiliza 3 linii ISDN. Această capacitate este necesară pentru a obţine 384 kbps la 30 de cadre pe secundă. În general, cu cât lăţimea de bandă a circuitelor de conexiune şi capacitatea de procesare a codecului sunt mai mari, cu atât calitatea imaginii este mai bună, mai ales pe ecrane de mari dimensiuni.

89. Standarde pentru codecuri: H.261, H.263 şi H.264. Funcţia primară a codecului este de a comprima şi decomprima semnalul video şi audio. Pot fi obţinute rezultate identice multiple de la un singur sistem de ieşire printr-un dispozitiv cunoscut, în mod obişnuit, sub denumirea de „amplificator de distribuţie”.

90. Standardele BONDING (Bandwidth On Demand Inter-Networking Group) (numai ISDN şi H.320) pentru multiplexori inversaţi Multiplexorii inversaţi combină canale individuale 56K sau 64K pentru a crea o lăţime de bandă mai mare, ceea ce înseamnă o calitate a imaginii mai bună.

91. Standardul H.243 - H.320/H.323 pentru tehnologii de conectare Standardul H.243 vizează echipamentul de conectare multipunct. Echipamentul de conectare multipunct conectează toţi participanţii, permiţând unui sistem de videoconferinţă să se conecteze la mai mult de două locaţii.

92. H.460 este un standard referitor la traversarea de către semnalele de videoconferinţă H.323 a barajelor de protecţie (firewalls) şi a conversiei adreselor de reţea (network address translation - NAT). H.460.18 şi H.460.19 sunt standarde care permit dispozitivelor H.323 să facă schimb de semnale şi conţinut media dincolo de limitele impuse de NAT şi barajele de protecţie.

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.