Manual

3.2. Măsuri de ordin general şi principii privind calitatea

47. Sistemul de videoconferinţă ar trebui instalat astfel încât persoanelor implicate să li se furnizeze o imagine precisă a ceea ce se întâmplă la locaţia aflată la distanţă (cea a autorităţii solicitante sau solicitate).

În privinţa calităţii conexiunii video şi audio, ar trebui să se ţină seama în mod satisfăcător de interesele persoanelor respective. Prin urmare, sistemul de videoconferinţă ar trebui să fie de înaltă calitate. Numai cu această condiţie, o audiere realizată prin videoconferinţă va constitui o alternativă rezonabilă la o audiere faţă în faţă.

În special, aceasta înseamnă că sunetul şi imaginile trebuie să fie bine corelate şi reproduse fără niciun decalaj perceptibil. În plus, aspectul exterior, expresiile faciale şi gesturile persoanelor în cauză trebuie să fie percepute clar.

Echipamentul pentru videoconferinţe

48. Pentru a facilita utilizarea echipamentului pentru videoconferinţe, toate componentele echipamentului trebuie să fie standardizate, în măsura posibilităţilor, pe baza aceloraşi tipuri de echipament şi a aceleiaşi configuraţii.

Unde acest lucru este posibil, echipamentul pentru videoconferinţe ar trebui integrat în cadrul condiţiilor şi a infrastructurii de lucru deja instituite.

În instanţă, ar trebui să se facă tot ceea ce este posibil pentru ca instrumentele pentru videoconferinţe să fie instalate şi utilizate astfel încât să creeze atmosfera unei reuniuni tradiţionale a instanţei. În cadrul următoarelor secţiuni, sunt discutate diferitele aspecte privind imaginea, lumina, sunetul, precum şi poziţionarea şi utilizarea echipamentului (camere, microfoane şi ecrane).

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.