Manual

3.2.2.  Echipamentul pentru videoconferinţe – Sunet

Limbajul

56. Limbajul va trebui să fie întotdeauna uşor inteligibil şi nu trebuie să se piardă cuvinte în timpul videoconferinţei.

Calitatea sunetului trebuie să fie continuă şi nu trebuie să aibă loc nicio interferenţă externă. Ar trebui evitat riscul deteriorării calităţii vorbirii ca urmare a comprimării acesteia. Acest lucru necesită îndeplinirea anumitor cerinţe cu privire la sincronicitatea mişcării buzelor (un decalaj sub 0,15 secunde), suprimarea ecoului şi zgomotul de fond şi reverberaţia.

Astfel de preocupări prezintă o importanţă deosebită în situaţiile în care, în cadrul videoconferinţei, sunt implicaţi interpreţi. Este de dorit ca judecătorul şi grefierul să poată modifica volumul sunetului la faţa locului, pentru a compensa diferenţele la nivelul vorbirii.

Microfoane

57. Microfoanele trebuie poziţionate astfel încât toţi vorbitorii să poată fi înţeleşi clar, fără distorsiuni provocate de zgomotul de fond.

Microfoanele pot fi incorporate (în birouri sau în alt loc) şi ar fi de preferat să nu poată fi interceptate clandestin, să fie direcţionale şi dotate cu un buton pentru pauză.

În timpul audierii, pot exista situaţii în care personalul instanţei să trebuiască să închidă microfoanele (de exemplu consultarea unei părţi cu avocatul său).

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.