Manual

3.3.1.  Înregistrări şi utilizarea documentelor

62. În majoritatea cauzelor, procedurile derulate prin videoconferinţă nu necesită alte tipuri de înregistrări decât cele care se practică în mod normal în timpul unor astfel de proceduri.

În cauzele în care solicitarea de utilizare a videoconferinţei vizează şi înregistrarea procedurii derulate prin videoconferinţă, autoritatea solicitantă are obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii solicitate echipamentul de înregistrare, dacă este necesar, pentru ca autoritatea solicitată să înregistreze probele în formatul corect.

Înregistrarea video a procedurilor judiciare poate face obiectul unor restricţii, în funcţie de statele membre implicate.

63. Se presupune că părţile au anticipat care sunt documentele care vor fi necesare pe parcursul procedurii şi că au pus în prealabil la dispoziţia participanţilor copii ale acestora.

Se recomandă părţilor să fie de acord cu acest aspect. De regulă, este foarte convenabil să se pregătească un set de copii ale documentelor în avans, pe care autoritatea solicitantă să le trimită autorităţii solicitate.

Dacă este posibil din punct de vedere tehnic, documentele pot fi prezentate prin intermediul unei camere video pentru documente care să facă parte din echipamentul de videoconferinţă.

64. În anumite situaţii, o cameră video pentru documente nu este un mijloc suficient pentru a face schimb de înscrisuri. De exemplu, nu se poate folosi în mod direct o cameră video pentru ca avocatul şi clientul său să poarte o discuţie privată referitoare la documentele prezentate. Prin urmare, ar fi mai uşor accesibilă o copie a documentului transmisă prin fax.

65. Pentru schimbul de documente, videoconferinţele ar putea fi completate prin arhive sau servere de documente comune.

Aceste capacităţi sunt din ce în ce mai folosite pentru schimbul de informaţii, însă, în contextul justiţiei, trebuie acordată o atenţie suplimentară pentru a se garanta faptul că orice astfel de arhivă este sigură, imediat la dispoziţia părţilor şi accesibilă numai părţilor autorizate, implicate într-o cauză. Aceste arhive ar putea fi disponibile prin intermediul unor calculatoare aflate atât în locaţiile autorităţii solicitante, cât şi în cele ale autorităţii solicitate.

Ultima actualizare: 08/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.