Manual

1.2. Privire de ansamblu asupra cadrului juridic pe care îl constituie dreptul Uniunii Europene

8. Solicitările în toate cazurile penale sunt reglementate, în mod obişnuit, de acte naţionale şi de Convenţia privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene din 29 mai 2000 (denumită în continuare „Convenţia privind asistenţa judiciară reciprocă din 2000”) .

9. Se pot face solicitări şi în cauzele civile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială (denumit în continuare „Regulamentul privind obţinerea de probe din 2001”).

10. Formularele şi informaţiile standard despre proceduri sunt disponibile de asemenea pe site-urile Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială (în cadrul Atlasului judiciar european) şi ale Reţelei Judiciare Europene în materie penală.

11. Alte domenii de aplicare pentru utilizarea videoconferinţelor în contextul UE sunt menţionate în Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracţionalităţii.  În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) din directivă, solicitantul poate fi audiat prin intermediul videoconferinţei. În plus, articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 861/2007 din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă prevede posibilitatea obţinerii de probe prin intermediul videoconferinţei în cazul în care mijloacele tehnice sunt disponibile. Directiva 2008/52/CE din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială evidenţiază faptul că nu ar trebui să împiedice în niciun fel folosirea tehnologiilor moderne de comunicare în cadrul procedurii de mediere.

12. Pentru majoritatea statelor membre UE, cele mai multe dintre aceste instrumente sunt deja aplicabile (cu o serie de rezerve formulate de o parte dintre statele membre, în special în privinţa audierii prin videoconferinţă a persoanelor inculpate) .

În cadrul măsurilor privind utilizarea videoconferinţelor, există diferenţe între procedurile civile şi comerciale pe de o parte, şi procedurile penale pe de altă parte. Etapele necesare în vederea desfăşurării unei audieri prin intermediul videoconferinţei şi diferenţele existente între măsuri sunt prevăzute în tabelul din anexa III.

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.