Manual

2.1. Măsuri de pregătire

13. În cadrul procedurilor judiciare transfrontaliere, obiectivul este ca sesiunea de videoconferinţă să fie cât mai apropiată de practica uzuală în orice instanţă atunci când obţinerea probelor se desfăşoară într-o instanţă deschisă. În comparaţie cu procedurile judiciare naţionale, procedurile transfrontaliere prezintă relativ puţine diferenţe. Decizia unei audieri transfrontaliere prin intermediul videoconferinţei necesită adoptarea câtorva măsuri formale.

14. În materie civilă şi comercială, cererea privind obţinerea de probe prin intermediul videoconferinţei se face prin utilizarea formularelor standard. Respectivele formulare sunt disponibile pe site-urile Atlasului judiciar european  al Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială.

15. În materie penală, nu există obligaţia de utilizare a anumitor formulare sau note de însoţire. Reţeaua Judiciară European în materie penală a elaborat o notă de însoţire pentru comisii rogatorii. Prin utilizarea notei de însoţire, autorităţile solicitante şi cele solicitate vor putea să stabilească un contact direct cu privire la conţinutul şi/sau executarea comisiei rogatorii. (vezi anexa III).

16. Cererile pot fi trimise prin poştă, curier, fax (toate statele membre) sau e-mail (nu în toate statele membre). Pe site-urile reţelelor judiciare europene pot fi găsite o serie de detalii privind reglementările în vigoare în statele membre.

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.