Manual

2.3. Pregătirile necesare

22. După acceptarea cererii, pot începe pregătirile la nivel practic.

23. În cadrul procedurilor transfrontaliere civile şi comerciale, în cazul unei cereri adresate unei instanţe dintr-un alt stat membru, instanţa solicitată informează instanţa solicitantă şi/sau părţile în legătură cu data, ora şi condiţiile pentru participare. Ar trebui avută în vedere o consultare preliminară cu instanţa solicitantă cu privire la data şi ora audierii. Instanţa solicitată citează martorul şi adoptă măsurile de constrângere necesare, dacă acest lucru este necesar.  Cererea trebuie executată în termen de nouăzeci de zile de la primire.

24. În situaţia obţinerii directe de probe, instanţa solicitată răspunde de organizarea audierii şi informarea martorului cu privire la data, ora şi locul audierii, precum şi cu privire la faptul că depoziţia este voluntară.

Organismul central sau autoritatea competentă a statului membru solicitat ar trebui să asiste instanţa solicitantă, întrucât este de datoria sa să încurajeze utilizarea videoconferinţelor. Instanţa solicitantă trebuie să respecte condiţiile stabilite de organismul central sau de autoritatea competentă, care poate de asemenea să desemneze o instanţă a statului său membru pentru a garanta respectarea respectivelor condiţii.

25. În materie penală, autoritatea judiciară a statului membru solicitat transmite o citaţie persoanei care urmează să apară în instanţă în conformitate cu dreptul naţional. Metoda prin care se solicită persoanei să apară în instanţă este reglementată de legislaţia naţională.

26. În plus, instanţa solicitantă şi facilitatea de videoconferinţă (care poate fi o instanţă) din statul membru solicitat trebuie să rezerve sălile de judecată sau camerele martorilor. În cazul în care pentru audiere se utilizează interpretare, în ceea ce priveşte obţinerea directă de probe în cauze civile, instanţa solicitantă contactează interpreţii şi stabileşte un acord cu aceştia (privind onorariile, eventualele detalii privind călătoria şi alte costuri).

27. Utilizarea echipamentului de videoconferinţe joacă un rol central în cadrul pregătirilor practice.

Există întotdeauna necesitatea unor contacte între experţii tehnici din cadrul instanţelor în cauză, al închisorilor sau al altor locaţii pentru videoconferinţe cu suficient timp înainte de videoconferinţă, pentru a se asigura faptul că echipamentul de videoconferinţe funcţionează în mod adecvat (camere, microfoane, ecrane, linii ISDN, etc).

Este preferabil ca echipamentul şi conexiunile să fie testate cu cel puţin o zi înainte de videoconferinţa propriu-zisă. În plus, poate fi util ca numerele liniilor de telefon ISDN şi numerele de fax să fie trimise personalului tehnic şi grefierilor din cadrul respectivelor instanţe.

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.