Manual

2.5. Audierea

33. În cele mai multe state, judecătorul va fi prezent la locaţia autorităţii solicitante înainte de stabilirea legăturii video şi în mod normal nu va pleca înainte de întreruperea legăturii video. Judecătorii deţin un rol cheie în desfăşurarea audierii.

34. În materie penală, audierea este realizată direct de către autoritatea judiciară a statului membru solicitant, sau sub conducerea sa, în conformitate cu dreptul său intern (Convenţia privind asistenţa judiciară reciprocă din 2000).

35. În materie civilă, articolul 12 din Regulamentul privind obţinerea de probe din 2001 prevede că reprezentanţii instanţei solicitante, inclusiv membri ai personalului judiciar, au dreptul de a fi prezenţi la îndeplinirea actului de cercetare (obţinerea de probe) de către instanţa solicitată, dacă acest lucru este compatibil cu dreptul statului membru solicitant. În temeiul articolului 17 din Regulamentul privind obţinerea de probe din 2001 (cereri privind obţinerea directă de probe), cercetarea (obţinerea de probe) este îndeplinită de un judecător sau poate de o altă persoană desemnată în conformitate cu dreptul statului membru solicitant.

36. În materie civilă sau penală, în mod normal, judecătorul sau grefierul va opera echipamentul. Ascultarea martorului la amplasamentul la distanţă trebuie să urmeze cât mai îndeaproape posibil practica adoptată atunci când martorul se află în sala de judecată.

37. Persoanele în cauză ar trebui să se poată consulta reciproc fără a putea fi auzite de terţi. Pot exista cazuri în care o parte doreşte să se consulte cu avocatul (cu sau fără interpret) fără să fie auzită de judecător sau de cealaltă parte. Prin urmare, este necesar să existe posibilitatea consultării reciproce fără ca terţii să poată auzi această discuţie. În mod normal, se pot întrerupe microfoanele în camerele martorilor, dar în sala de şedinţă (instanţă) acestea pot fi întrerupte numai de judecător sau de grefier.

38. În cazul în care partea şi avocatul acesteia nu se află în aceeaşi locaţie, ar trebui să poată desfăşura convorbiri private folosind de exemplu linii telefonice sau de telefonie mobilă sigure sau, dacă acest lucru este posibil, echipament pentru videoconferinţe separat. Se recomandă ca orice echipament să fie instalat astfel încât să fie separat în mod clar de celelalte părţi la procedurile judiciare.

39. Procedura în conformitate cu care părţile se pot întrerupe una pe alta şi pot formula o obiecţie la o întrebare ar trebui explicată înainte. În anumite situaţii s-ar putea lua în considerare, dacă acest lucru este posibil, furnizarea către părţi a unei imagini de ansamblu care să prezinte toate părţile profesionale, întrucât aceasta ar face mai uşoară gestionarea întreruperilor neprevăzute.

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.