Manual

3.1. Istoricul cerinţelor tehnice

45. Prezenta secţiune a ghidului prezintă aspectele tehnice ale utilizării videoconferinţelor şi a echipamentului pentru videoconferinţe. Aceasta include plasarea camerelor, luminile, ecranele şi microfoanele. Echipamentul furnizat ar trebui selecţionat şi instalat astfel încât să susţină cât mai bine posibil diferitele etape ale procesului de audiere în cadrul instanţei. Standardele tehnice detaliate pentru videoconferinţe sunt prevăzute în cadrul anexei II.

Principiul reflectării realităţii

46. Obiectivul este ca sesiunea de videoconferinţă să fie cât mai apropiată de practica uzuală în orice instanţă atunci când administrarea probelor se desfăşoară într-o instanţă deschisă. Pentru a obţine beneficii maxime, se impune să se ţină seama de câteva diferenţe. Anumite aspecte, care sunt trecute cu vederea atunci când administrarea probelor are loc în mod tradiţional, capătă o dimensiune diferită în cadrul unei videoconferinţe: de exemplu, asigurarea faptului că martorul înţelege măsurile practice luate pentru sesiunile de videoconferinţă şi că ştie care sunt diferitele părţi la videoconferinţă şi rolurile acestora. În vederea unei liste privind consideraţiile de ordin practic ce încurajează cele mai bune practici în utilizarea videoconferinţelor, se sugerează următoarele:

  • În cazul în care un martor din străinătate urmează să fie ascultat prin videoconferinţă, este necesar să se ţină seama de diferenţele de fus orar. Confortul martorului, al părţilor, al reprezentanţilor acestora şi al instanţei ar trebui toate luate în considerare.
  • În instanţă, ar trebui să se facă tot ceea ce este posibil pentru ca instrumentele pentru videoconferinţe să fie instalate şi utilizate astfel încât să sprijine impresia utilizatorilor de a participa la o reuniune tradiţională a instanţei.
  • Persoanele implicate în videoconferinţă trebuie să fie conştiente de faptul că, inclusiv cu cele mai avansate sisteme disponibile în prezent, există mici decalaje între recepţia imaginii şi recepţia sunetului aferent. Dacă nu se ia în considerare acest aspect, va exista tendinţa de a „vorbi peste” martor, a cărui voce poate continua să fie auzită pentru o fracţiune de secundă după ce pe ecran apare că acesta a încetat să vorbească.
  • Cu tehnologia existentă, calitatea imaginii este bună, dar nu la fel de bună ca imaginea de televiziune. Calitatea imaginii este sporită dacă cei care apar pe monitoarele de videoconferinţă îşi reduc mişcările la minimum.
Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.