Príručka

3.2.1.  Videokonferenčné vybavenie - Obraz

49. Pri cezhraničnej konferencii sa očakáva, že obrazovku možno využiť na tri rôzne pohľady:

  • Zameriavací pohľad; na prenos obrazu účastníkov v inej miestnosti,
  • Celkový pohľad; na prehľad o situácii v inej miestnosti,
  • Informačný pohľad; na prenos písomností a iných informácií (toto zahŕňa aj akékoľvek obrazovky umiestnené na „pracovných stanovištiach“ účastníkov).

50. S cieľom zabezpečiť objektívnosť by každý účastník mal byť na obrazovke zobrazený rovnakým spôsobom. Intenzita svetla, rozlíšenie a obnovovací kmitočet by mali byť rovnaké pre každého účastníka. Osvetlenie by v čo najväčšej miere malo byť také, aby bol výraz tváre ihneď rozoznateľný, aby okolo očí nevznikali tiene ani nevznikali odrazy na obrazovkách. Do maximálnej možnej miery by sa mal imitovať očný kontakt.

Rozmiestnenie vybavenia

51. Vybavenie by sa malo rozmiestniť tak, aby sa v príslušnej pojednávacej miestnosti veci mohli prejednávať aj bez videokonferencie. Malo by byť možné rozostaviť kamery, obrazovky, osvetlenie a účastníkov tak, aby celá scéna bola vhodná pre video-výsluch a video-obhajobu v občianskom i trestnom konaní. Pri rozmiestňovaní kamier by sa malo dbať podľa možnosti na to, aby sa vyhlo snímaniu účastníkov zhora alebo zdola, keďže to môže skresliť pohľad a ovplyvniť spôsob vnímania účastníka.

Obrazovky

52. Uhol pohľadu na obrazovku a jej vzdialenosť by mali byť také, aby všetci účastníci mohli používať rovnakú obrazovku rovnakým spôsobom. Veľkosť obrazovky môže byť dostatočná na to, aby mohli byť dotknuté osoby, pokiaľ ide o uhol pohľadu,  zobrazené v rovnakom pomere, ako keby boli vnímané na bežnom pojednávaní. Malo by sa dosiahnuť minimálne rozlíšenie normy WXGA. Pokiaľ ide o počet snímok za sekundu, môže sa požadovať minimálne 30 snímok/sek. Výraz tváre by mal byť ihneď rozoznateľný a rovnako sa musí zabezpečiť aj dostatočné vizuálne pohodlie pri pozeraní.

Kamery

53. Kamery by mali byť skôr fixné a mali mať niekoľko prednastavených pozícií pre záber, naklápanie a približovanie; jedna z možných pozícií by sa mala prednastaviť ako základná. To umožňuje osobe prevádzkujúcej vybavenie rýchlo meniť pohľady bez minimálneho narušenia súdneho konania. Veľkosť uhla zameriavacích kamier by mala byť dostatočná na to, aby bolo jasne vidieť tvár, ramená a hornú časť tela. Všetci účastníci by mali byť schopní hýbať a otáčať sa smerom k iným osobám na ploche 80 x 80 cm bez toho, aby sa stratili zo záberu.

54. Zvyčajne stačia dve kamery v pojednávacej miestnosti: jedna sledovacia kamera zameraná na vyšetrovacieho sudcu, prokurátora alebo advokáta, svedka alebo podozrivého v závislosti od toho, kto hovorí (pevné body), a jedna kamera na poskytnutie celkového pohľadu na pojednávaciu miestnosť v prípade potreby. V niektorých situáciách možno tiež poskytnúť obraz s prehľadom na začiatku pojednávania prostredníctvom záberu sledovacej kamery.

55. Prenosné vybavenie nie je schopné poskytnúť viacero kamier, takže zabezpečenie celkového pohľadu by bolo v prípade použitia takéhoto vybavenia obmedzené. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné použitie miestnosti pre svedkov, čo si vyžaduje inštaláciu kamery. Bude potrebné zvážiť potrebu svedka v takej miestnosti poradiť sa s právnikom mimo záberu kamier.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.