Príručka

3.2.2.  Videokonferenčné vybavenie - Zvuk

Reč

56. Reč musí byť ihneď zrozumiteľná a žiadne slová by sa nemali počas videokonferencie stratiť.

Kvalita zvuku musí byť nepretržitá a bez akýchkoľvek vonkajších ruchov. Malo by sa vyhnúť riziku zhoršenia kvality reči v dôsledku jej kompresie. To znamená, že je potrebné splniť určité požiadavky, pokiaľ ide o synchronizáciu hlasu a pohybu pier (oneskorenie menej ako 0,15 sekundy), vylúčenie ozveny, šumu pozadia a dozvuku.

Také aspekty majú osobitný význam v situáciách, keď sú na videokonferencii zainteresovaní tlmočníci. Je žiadúce, aby mohol sudca a súdny úradník prispôsobiť hlasitosť na mieste s cieľom vyrovnať rozdiely v úrovni hlasitosti.

Mikrofóny

57. Mikrofóny by sa mali rozostaviť tak, aby bolo všetkým účastníkom rozumieť bez akýchkoľvek skreslení spôsobených šumom pozadia.

Mikrofóny môžu byť vstavané (do stolov alebo inak) a mali by byť neodpočúvateľné, citlivé na smer a vybavené tlačidlom na odpojenie zvuku.

Počas výsluchu môže dôjsť k situáciám, keď súdny personál bude potrebovať vypnúť mikrofóny (napr. porada účastníka so svojím advokátom).

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.