Príručka

3.3. Obsluha videokonferenčného vybavenia

Prenosné vybavenie

58. Prenosné vybavenie (obrazovka + kamera + reproduktor + mikrofón + doplnky)  by sa malo dať využiť buď v rôznych kombináciách, alebo v spojení s pevným vybavením.

Vybavenie by sa malo dať rýchlo presúvať (nie nevyhnutne na kolieskach), ľahko prenášať medzi rôznymi miestami a z hľadiska používania by malo byť flexibilné. Následne sa pri kvalite prenosného vybavenia očakáva viac obmedzení ako pri pevnom (napr. pokiaľ ide o počet účastníkov, ktorých možno snímať zároveň).

59. Prenosné vybavenie je vhodné na vypočúvanie svedkov (napr. na žiadosť inej krajiny), v prípade poruchy vybavenia, ako dočasná náhrada pevného vybavenia, alebo na osobitných miestach, ako sú väzenské nemocnice.

Mobilné vybavenie je však trochu krehké a obtiažne na prevádzku, keďže si môže vyžadovať napríklad časté prestavovanie umiestnenia kamier, aby vyhovovali novým miestam (je obtiažne používať prednastavené pozície).

Obsluha videokonferenčného vybavenia

60. Obsluha videokonferenčného systému je najpohodlnejšia s dotykovou obrazovkou. Je prospešné, ak je obsluha užívateľsky čo najvhodnejšia (t. j. čo najjednoduchšia) a pozostáva len z obmedzeného počtu úkonov, napr. zapínanie a vypínanie, nadviazanie a ukončenie spojenia a prihlásenie/odhlásenie.

61. Počas používania si audiovizuálne riešenie nesmie vyžadovať zásah ďalšej osoby. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, osoba obsluhujúca zariadenie by mala mať možnosť zavolať oddelenie podpory. Je na sudcovi, aby rozhodol, či pojednávanie prostredníctvom videokonferencie, ktoré bolo narušené takýmto spôsobom, preruší.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.