Priročnik

2.5. Zaslišanje

33. V večini držav je sodnik navzoč na kraju organa prosilca pred vzpostavitvijo video povezave in običajno kraja ne zapusti, dokler video povezava ni prekinjena. Sodniki imajo ključno vlogo pri vodenju zaslišanja.

34. V kazenskih zadevah vodi zaslišanje neposredno pravosodni organ države članice prosilke ali pa poteka pod njegovim vodstvom v skladu z nacionalno zakonodajo te države članice (konvencija MPP 2000).

35. V zvezi s civilnimi zadevami je v členu 12 uredbe o pridobivanju dokazov iz leta 2001 določeno, da imajo predstavniki sodišča, ki je zaprosilo, vključno s člani sodnega osebja, pravico biti navzoči pri pridobivanju dokazov na zaprošenem sodišču, če je to v skladu s pravom države članice prosilke.

V skladu s členom 17 te uredbe (zahteve za neposredno pridobivanje dokazov) mora neposredno pridobivanje dokazov izvršiti sodnik ali morebiti druga oseba, določena v skladu s pravom države članice prosilke.

36. Pri civilnih ali kazenskih zadevah bo z opremo navadno manipuliral sodnik ali sodni uradnik. Zaslišanje priče na oddaljeni lokaciji bi moralo biti čim bolj podobno zaslišanju priče v sodni dvorani.

37. Zadevnim osebam bi moralo biti omogočeno, da se med seboj posvetujejo, ne da bi jih slišale tretje strani. Stranka se včasih morda želi posvetovati s svojim odvetnikom (s pomočjo tolmača ali brez njega), ne da bi to slišal sodnik ali druga stranka. Zato je treba omogočiti medsebojno posvetovanje, ki ga tretje strani ne slišijo. Navadno se mikrofoni lahko izklopijo v sobah za zaslišanje, medtem ko jih v sodnih dvoranah lahko izklopi samo sodni uradnik ali sodnik.

38. Če stranka in njen odvetnik nista navzoča na isti lokaciji, bi morala imeti možnost, da se pogovorita zasebno, npr. po zaščiteni telefonski liniji, mobilnem telefonu ali po možnosti z uporabo ločene videokonferenčne opreme. Priporoča se, da je kakršna koli oprema nameščena tako, da je jasno ločena od drugih strank v sodnem postopku.

39. Vnaprej bi bilo treba predpisati postopek, ki določa, kako lahko stranke druga drugi segajo v besedo in ugovarjajo nekemu vprašanju. V nekaterih primerih bi morebiti lahko razmislili o tem, da se strankam pokaže pregledna slika, na kateri bodo prikazani vsi strokovni udeleženci, saj bi to utegnilo pomagati pri soočanju z nepredvidljivimi prekinitvami.

Zadnja posodobitev: 17/11/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.