Priročnik

3.2. Splošni dogovori in načela o kakovosti

47. Videokonferenčni sistem bi moral biti nameščen tako, da je zadevnim osebam zagotovljena natančna vizualna predstavitev dogajanja na tuji lokaciji (organa prosilca ali zaprošenega organa).

V zvezi s kakovostjo avdiovizualne povezave bi bilo treba zadostno upoštevati interese zadevnih oseb. Zato bi moral biti videokonferenčni sistem zelo kakovosten, saj bo zaslišanje, opravljeno prek videokonference, le tako predstavljalo sprejemljivo alternativo zaslišanju v neposredni prisotnosti.

Natančneje to pomeni, da je treba zvok in sliko natančno uskladiti in prikazati brez opaznega zamika. Nadalje bi morali biti jasno vidni tudi zunanji videz, izraz na obrazu in kretnje zadevnih oseb

Videokonferenčna oprema

48. Zaradi poenostavitve uporabe videokonferenčne opreme bi morali biti vsi njeni deli čim bolj standardizirani na podlagi istovrstne opreme in istovrstne konfiguracije.

Videokonferenčna oprema bi morala biti vključena v ustaljene delovne postopke in infrastrukturo sodne dvorane, če je to možno.

V sodni dvorani bi morali videokonferenčno orodje v največji možni meri namestiti in uporabljati tako, da bi pripomogli k ustvarjanju vzdušja pri običajni sodni obravnavi. V spodnjih točkah so obravnavani različni vidiki slike, osvetlitve, zvoka ter namestitve in uporabe opreme (kamer, mikrofonov in zaslonov).

Zadnja posodobitev: 17/11/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.