Priročnik

2.1. Priprava

13. V čezmejnih sodnih postopkih naj bi bilo zaslišanje prek videokonference čim bolj podobno običajni praksi sodišč pri pridobivanju dokazov med javno obravnavo. Razlike med čezmejnimi in nacionalnimi sodnimi postopki so razmeroma majhne. Za pripravo čezmejnega zaslišanja prek videokonference je treba sprejeti določene formalne ukrepe.

14. Pri civilnih in gospodarskih zadevah se zahteva v zvezi s pridobivanjem dokazov prek videokonference vloži na standardnih obrazcih. Ti obrazci so na voljo na spletni strani evropskega pravosodnega atlasa Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

15. Pri kazenskih zadevah ni obvezna uporaba posebnih obrazcev oziroma spremnih dopisov za zahteve. Evropska pravosodna mreža za kazenske zadeve je pripravila spremni dopis za zaprosila za pravno pomoč. Z uporabo spremnega dopisa bosta organ prosilec in zaprošeni organ lahko neposredno komunicirala o vsebini in/ali ugoditvi zaprosila za pravno pomoč. (Glej Prilogo III.)

16. Zahteve so lahko poslane po pošti, kurirski službi, telefaksu (v vseh državah članicah) ali po elektronski pošti (ne v vseh državah članicah). Nekaj podrobnih informacij o pravilih, ki so v veljavi v državah članicah, je na voljo na spletnih straneh evropskih pravosodnih mrež.

Zadnja posodobitev: 17/11/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.