Priročnik

2.3. Potrebne priprave

22. Ko je zahteva sprejeta, se lahko začne praktična priprava.

23. Če je v čezmejnih civilnih in gospodarskih zadevah zahteva vložena na sodišču v drugi državi članici, zaprošeno sodišče obvesti sodišče, ki je podalo zahtevo, in/ali stranke o datumu, uri in pogojih za sodelovanje. Razmisliti bi bilo treba o tem, da se s sodiščem, ki je podalo zahtevo, predhodno določita datum in ura zaslišanja. Zaprošeno sodišče pozove pričo na sodišče in sprejme potrebne prisilne ukrepe, če se to zahteva. Zahtevo je treba izvršiti v roku devetdeset dni od prejema.

24. Pri neposrednem pridobivanju dokazov je za organizacijo zaslišanja in obveščanje priče o datumu, uri in kraju zaslišanja ter o dejstvu, da je pričanje prostovoljno, zadolženo samo sodišče, ki je podalo zahtevo.

Osrednji organ ali pristojni urad zaprošene države članice bi moral pomagati sodišču, ki je podalo zahtevo, saj je njegova dolžnost, da spodbuja videokonferenco. Sodišče, ki je podalo zahtevo, mora izpolnjevati pogoje, ki jih določi osrednji organ ali pristojni urad; ta lahko določi tudi sodišče iz svoje države članice, ki mora zagotoviti izpolnjevanje teh pogojev.

25. V kazenskih zadevah pravosodni organ zaprošene države članice v skladu z zakonodajo svoje države članice vroči sodni poziv osebi, ki mora pričati. Način, kako se od osebe zahteva, da priča pred sodiščem, ureja nacionalna zakonodaja.

26. Poleg tega morata sodišče, ki je podalo zahtevo, in objekt, v katerem bo videokonferenca v zaprošeni državi članici (ki je lahko tudi sodišče) rezervirati sodne dvorane ali sobe za zaslišanje. Če bo pri neposrednem pridobivanju dokazov v civilnih zadevah na zaslišanju uporabljena možnost tolmačenja, naveže sodišče, ki je podalo zahtevo, stik s tolmači in se z njimi dogovori (glede nagrade, morebitnega potovanja in drugih stroškov).

27. Uporabnost videokonferenčne opreme ima ključno vlogo pri praktični pripravi.

Stiki med tehniki na posameznih sodiščih, v zaporih ali na drugih lokacijah za videokonferenco morajo biti vedno vzpostavljeni dovolj zgodaj pred videokonferenco, da se zagotovi, da videokonferenčna oprema deluje pravilno (kamere, mikrofoni, zasloni, povezave ISDN itd.).

Priporočljivo je, da se oprema in povezave preizkusijo vsaj en dan pred dejansko videokonferenco. Poleg tega se lahko izkaže za koristno, če se številke telefonskih priključkov ISDN in številke faksa pošljejo tehničnemu osebju in sodnim uradnikom na posameznih sodiščih.

Zadnja posodobitev: 17/11/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.