Priročnik

3.1. Pojasnitev tehničnih vidikov

45. V tej točki priročnika so obravnavani tehnični vidiki uporabe videokonferenc in videokonferenčne opreme. To vključuje namestitev kamer, osvetlitev, zaslone in mikrofone. Izbira in namestitev opreme naj bi čim bolj pripomogli k izvedbi različnih korakov v postopku sodnega zaslišanja. Podrobni tehnični standardi za uporabo videokonferenc so navedeni v Prilogi II.

Načelo pristnosti

46. Zaslišanje v videokonferenci naj bi bilo čim bolj podobno običajni praksi sodišč pri pridobivanju dokazov med javno obravnavo. Da bi bile koristi kar največje, je treba upoštevati več razlik. Nekatere stvari, ki so med dokazovanjem na običajen način razumljive same po sebi, dobijo pri dokazovanju med videokonferenco drugačno razsežnost: na primer zagotavljanje, da priča razume, kako videokonferenca poteka v praksi, kdo so stranke v videokonferenci in kakšna je njihova vloga.

V nadaljevanju so v obliki kontrolnega seznama predlagani praktični vidiki za spodbujanje najboljše prakse pri uporabi videokonferenc:

  • pri zaslišanju priče iz tujine prek videokonference je treba upoštevati časovne razlike; pri tem morajo biti zagotovljene primerne razmere za pričo, stranke, njihove zastopnike in sodišče.
  • V sodni dvorani bi morali videokonferenčno orodje v največji možni meri namestiti in uporabljati tako, da bi pripomogli k ustvarjanju občutka uporabnikov, da sodelujejo pri običajni sodni obravnavi.
  • Pri izvedbi videokonference se je treba zavedati, da je celo pri najboljših sistemih, ki so trenutno na voljo, med sprejemom slike in spremljajočega zvoka manjši zamik. Če to ne bo ustrezno upoštevano, se bo govorilo "čez" pričo, katere glas bo morda še vedno slišen za delček sekunde, potem ko bo na zaslonu videti, da je že prenehala govoriti.
  • Sedanja tehnologija omogoča dobro kakovost slike, ki je pa še vedno slabša od televizijske. Kakovost slike je boljša, če se osebe, prikazane na zaslonih videokonferenčnih sistemov, čim manj premikajo.
Zadnja posodobitev: 17/11/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.