Handbok

5.  Bilaga II − Tekniska standarder

79. Video- och audiokommunikationsutrustning för konferenser bör uppfylla lägsta branschstandarder för att underlätta driftskompatibilitet lokalt och globalt. Följande är gemensamma branschstandarder (de flesta har fastställts av Internationella teleunionen (ITU)).

Video

80. H.320- och H.310-standarder för video över ISDN. Dessa standarder inkluderar riktlinjer för videokompression och videoöverföring samt för ljud- och kontrollsignaler. När ett videosystem från en tillverkare är i konferens med ett annat märke, återgår båda videosystemen automatiskt till den gemensamma nämnaren H.320. H.310 är standarden för snabbare ISDN-förbindelser.

81. H.320-standard för video över Internet. H.323-standarden ligger till grund för audio-, video- och datakommunikation över nätverk som är baserade på Internetprotokoll. Genom att uppfylla H.323 är multimediaprodukter och tillämpningar av olika ursprung driftskompatibla, så att användarna kan kommunicera problemfritt.

Datakonferens

82. T.120-standard för datakonferens. T.120 är ett datautbytesprotokoll för flerpunktsdatakommunikation i en multimediekonferensmiljö. Den möjliggör whiteboardsamarbete, överföring av filer, grafiska presentationer och delning av tillämpningar.

Bild och ljud

83. H.263 och H.264-standarder. En bildkvalitetsstandard på 30 bilder i sekunden, Common Intermediate Format (CIF) på 336−384 kbit/s (kilobit per sekund). Standarden 30 bilder per sekund garanterar en så gott som professionell bildkvalitet. Exempel på ITU-standarder som uppfyller detta krav är H.263 och H.264.

84. H.239-standard − bild i bild (PIP). Bild i bild eller DuoVideo H.239 gör det möjligt för kodeken att visa minst två bilder på monitorn.

85. Standarder för audiokodning: G.711 (pulskodmodulering (PCM) av röstfrekvenser), G.722 (7 kHz audiokodning inom 64 kbit/s) och G.722.1 (lågkomplexitetskodning på 24 och 32 kbit/s för handsfreefunktion i system med låg ramförlust).

86. Mikrofoner med ekoeliminering med frekvensrespons på 100 till 7 000 Hz, ljudavstängning, på- och avkoppling och full-duplex audio.

87. H.281 − Ett protokoll för kamerakontroll på fjärradressen för videokonferenser med användning av H.224. H.281 är standarden för protokollet för kamerakontroll på lokal- och fjärradressen för ISDN-videokonferenser (H.320), för en eller flera kameror med möjlighet till panorering, lutning och zoomning såväl manuellt som med förinställda val.

Kanaler, bandbredd och bryggor

88. Minst sex kanaler för rumsvideokonferenssystem som använder ISDN eller videosystem som används som enda tillämpning på en persondator eller större system av rumstyp bör ha kapacitet för att använda tre ISDN-linjer. Denna kapacitet är nödvändig för att komma upp i 384 kbit/s vid 30 bilder i sekunden. I allmänhet leder större bandbredd hos anslutningskretsarna och större processorkraft hos kodeken till bättre bildkvalitet, särskilt på stora skärmar.

89. Standarder för kodek: H.261, H263 och H.264. Kodekens primärfunktion är att koda och avkoda video och audio. Multipel identisk output kan erhållas från enkel-output-systemet genom en anordning som är allmänt känd som "distributionsförstärkare".

90. Standarder för "Bandwidth On Demand Inter-Networking Group" (Bonding) (enbart ISDN och H.320) för inverterade multiplexorer. Inverterade multiplexorer kombinerar individuella 56K- eller 64K-kanaler för att skapa större bandbredd, vilket är lika med bättre bildkvalitet.

91. H.243 − H.320/H.323-standard för överbryggningsteknik. Utrustning för flerpunktsbryggor behandlas inom standard H.243. Flerpunktsbryggan binder samman alla deltagare genom att möjliggöra att ett videokonferenssystem kopplar samman mer än två lokaler.

92. H.460 är en standard som gör att H.323-videokonferenssignaler kan passera brandväggar och nätadressöversättning (NAT). H.460.18 och H.460.19 är standarder som möjliggör för H.323-anordningar att utbyta signaler och medier över gränser som införts genom NAT och brandväggar.

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.