Občanskoprávní věci

Mezi členskými státy EU existuje justiční spolupráce v občanských věcech za účelem zlepšení interoperability mezi jejich soudními systémy.