Civilretlige sager

EU-landene samarbejder på det civilretlige område for at forbedre forbindelserne mellem deres retssystemer på tværs af grænserne