Tsiviilasjad

ELi liikmesriigid teevad õigusalast koostööd tsiviilasjades, et parandada oma kohtusüsteemide koostalitlusvõimet.