Građanski predmeti

Pravosudna suradnja u građanskim stvarima provodi se među državama članicama EU-a kako bi se poboljšala interoperabilnost njihovih pravosudnih sustava