Civillietas

ES dalībvalstu vidū notiek tiesu iestāžu sadarbība civillietās, kuras nolūks ir uzlabot to tiesu iestāžu sistēmu sadarbspēju