Kawżi ċivili

Bejn il-pajjiżi tal-UE teżisti l-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili sabiex tittejjeb l-interoperabilità fost is-sistemi ġudizzjarji