Sprawy cywilne

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych istnieje między państwami UE na potrzeby udoskonalenia interoperacyjności między systemami sądowymi.