Občianskoprávne veci

Medzi krajinami EÚ existuje justičná spolupráca v občianskych veciach s cieľom zlepšiť interoperabilitu medzi ich súdnymi systémami