Civilne zadeve

Med državami EU poteka pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah, da bi se izboljšala interoperabilnost med njihovimi pravosodnimi sistemi.