Bevisoptagelse

Hvis du indleder en retssag, er det normalt afgørende at fremlægge beviser for retten for at bevise dit påstand.

Vælg det relevante lands flag for at se detaljerede nationale oplysninger.

Bevisoptagelse i civile retssager er ikke begrænset til en medlemsstats grænser. Nogle gange kan det være nødvendigt at optage beviser i en anden medlemsstat end den, hvor du er bosat. Det kan f.eks. være nødvendigt at afhøre vidner eller sagkyndige i andre medlemsstater, eller retten kan være nødt til at besøge et åsted i en anden medlemsstat. Med hensyn til grænseoverskridende bevisoptagelse inden for Den Europæiske Union er det retlige samarbejde mellem medlemsstaternes domstole om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område reguleret ved forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020, som fra den 1. juli 2022 erstattede forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001.

Det decentrale IT-system som et obligatorisk kommunikationsmiddel til fremsendelse og modtagelse af anmodninger, formularer og anden kommunikation vil dog først blive taget i brug den 1. maj 2025 (den første dag i den måned, der følger efter en periode på tre år efter datoen for ikrafttræden af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 25 (for yderligere oplysninger henvises til artikel 35 i forordning (EU) 2020/1783)).

Relevante links

Bevisoptagelse — meddelelser fra medlemsstaterne og et søgeværktøj til at finde kompetente domstole/myndigheder

Bevisoptagelse ved videokonference

Praktisk vejledning i anvendelsen af forordningen om bevisoptagelse fra 2001  PDF (74 Kb) en

Praktisk vejledning i brug af videokonferencer til bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område  PDF (724 Kb) en

Sidste opdatering: 03/04/2024

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.