Bevisoptagelse

Hvis du anlægger en retssag, skal du som udgangspunkt fremlægge dokumentation for retten som bevis for, at dit krav består.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Bevisoptagelse i civile sager er ikke begrænset til en medlemsstats område. Det kan undertiden være nødvendigt at optage bevis i en anden medlemsstat end den, som du bor i. Det kan f.eks. være nødvendigt at afhøre vidner eller sagkyndige i andre medlemsstater, eller retten kan have behov for at besigtige lokaliteter i en anden medlemsstat. Med hensyn til grænseoverskridende bevisoptagelse inden for Den Europæiske Union er det retslige samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område reguleret ved forordning (EF) No 1206/2001 af 28. maj 2001.

Relevante links

Bevisoptagelse – medlemsstaternes meddelelser og et redskab til at søge efter kompetente retter/myndigheder

Bevisoptagelse gennem videokonferencer

Vejledning i anvendelsen af forordningen om bevisoptagelse  PDF (74 Kb) da

Praktisk vejledning om anvendelse af videokonferencer i forbindelse med bevisoptagelse i civil- og handelsretlige sager  PDF (724 Kb) en

Sidste opdatering: 21/01/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.