Διεξαγωγή αποδείξεων

Αν κινήσετε δίκη, είναι συνήθως ζωτικής σημασίας να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο, προκειμένου να αποδείξετε την αξίωσή σας.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Η διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές υποθέσεις δεν περιορίζεται στα σύνορα ενός κράτους μέλους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειάζεται να διεξαχθούν αποδείξεις σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο διαμένετε. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να εξεταστούν μάρτυρες ή πραγματογνώμονες σε άλλα κράτη μέλη ή το δικαστήριο μπορεί να χρειαστεί να διενεργήσει αυτοψία σε τόπο που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Όσον αφορά τη διασυνοριακή διεξαγωγή αποδείξεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δικαστική συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 της 28ης Μαΐου 2001.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Απόκτηση αποδείξεων – κοινοποιήσεις των κρατών μελών και ένα εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων δικαστηρίων/αρχών

Διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού περί διεξαγωγής αποδείξεων  PDF (330 Kb) el

Πρακτικός οδηγός για τη χρήση των τηλεσυνδιασκέψεων για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις  PDF (538 Kb) el

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/01/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.