Tõendite kogumine

Kui Te algatate kohtumenetluse, on tähtis esitada kohtule tõendeid oma nõude toetuseks.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Tõendite kogumisel tsiviilmenetluses ei ole liikmesriigi riigipiir takistuseks. Mõnikord võib osutuda vajalikuks koguda tõendeid muus liikmesriigis kui Teie elukohariik. Näiteks võib osutuda vajalikuks kuulata tunnistajaid või eksperte üle muus liikmesriigis või kohtul võib olla vaja külastada sündmuskohta muus liikmesriigis. Euroopa Liidus piiriülese tõendite kogumise valdkonnas tsiviil- ja kaubandusasjades tõendite kogumisel tehtavat õigusalast koostööd liikmesriikide kohtute vahel reguleeritakse 28. mai 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1206/2001.

Lingid

Tõendite kogumine – liikmesriikide teatised ja otsingumootor pädeva kohtu/ametiasutuse väljaselgitamiseks

Tõendite kogumine videokonverentsi vahendusel

Praktiline juhend tõendite kogumist käsitleva määruse kohaldamiseks  PDF (199 Kb) et

Praktiline juhend videokonverentside kasutamiseks, et koguda tõendeid tsiviil- ja kaubandusasjades PDF (529 Kb) et

Viimati uuendatud: 21/01/2019

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.