Todistelu

Oikeudenkäyntimenettelyn aloittamista varten tuomioistuimelle on yleensä esitettävä todisteita vaatimusten perustelemiseksi.

Lisätietoa jäsenvaltioiden kansallisista säännöistä saa valitsemalla kyseisen maan lipun.

Jäsenvaltioiden rajat eivät rajoita todisteiden vastaanottamista riita-asioissa Joskus voidaan joutua ottamaan vastaan todisteita jossakin muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa asiaa käsitellään. Saattaa esimerkiksi olla tarpeen kuulla todistajia tai asiantuntijoita toisissa jäsenvaltioissa, tai tuomioistuimen on kenties tutustuttava toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan tapahtumapaikkaan. Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välistä oikeudellista yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa säännellään 25. marraskuuta 2020 annetulla asetuksella (EU) 2020/1783, jolla korvataan 28. toukokuuta 2001 annettu asetus (EY) N:o 1206/2001 1. heinäkuuta 2022 alkaen.

Hajautettua tietojärjestelmää, jota on käytettävä lähetettäessä ja vastaanotettaessa pyyntöjä, lomakkeita ja muita viestejä, aletaan kuitenkin soveltaa vasta 1. toukokuuta 2025 alkaen (sen kuukauden ensimmäinen päivä, joka seuraa, kun on kulunut kolme vuotta 25 artiklassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen voimaantulopäivästä (lisätietoja asetuksen (EU) 2020/1783 35 artiklassa)).

Linkkejä

Todisteiden vastaanottaminen – jäsenvaltioiden ilmoitukset ja hakutoiminto toimivaltaisten tuomioistuimien tai viranomaisten etsimiseen

Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Käsikirja todisteiden vastaanottamisesta annetun asetuksen soveltamista varten  PDF (74 Kb) en

Videoneuvottelun käyttö todisteiden saamiseksi siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa  PDF (724 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 03/04/2024

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.