Izvođenje dokaza

Ako pokrenete sudski postupak, obično je ključno sudu predočiti dokaze u potvrdu zahtjeva.

Za više informacija odaberite zastavu odgovarajuće države.

Izvođenje dokaza u parničnim postupcima nije ograničeno granicama država članica. Ponekad može biti potrebno izvoditi dokaze u državi članici u kojoj nemate boravište. Primjerice, može biti nužno saslušati svjedoke ili stručnjake u drugim državama članicama ili sud možda mora posjetiti mjesto događaja u drugoj državi članici. U pogledu prekograničnog izvođenja dokaza unutar Europske unije, pravosudna suradnja između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima uređena je Uredbom (EU) 2020/1783 od 25. studenoga 2020., koja je 1. srpnja 2022. zamijenila Uredbu (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001.

Međutim, decentralizirani IT sustav kao obvezno sredstvo komunikacije koje će se upotrebljavati za slanje i primanje zahtjeva, obrazaca i drugih oblika komunikacije počet će se primjenjivati tek 1. svibnja 2025. (prvi dan mjeseca koji slijedi nakon razdoblja od tri godine nakon datuma stupanja na snagu provedbenog akta iz članka 25. (za dodatne pojedinosti vidjeti članak 35. Uredbe (EU) 2020/1783)).

Druge poveznice

Izvođenje dokaza – obavijesti država članica i alat za pretraživanje kojim se omogućuje utvrđivanje nadležnog suda/tijela

Izvođenje dokaza videokonferencijom

Praktični vodič za primjenu Uredbe o izvođenju dokaza iz 2001.  PDF (74 Kb) en

Praktični vodič o izvođenju dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima primjenom videokonferencija  PDF (724 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 03/04/2024

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.