Izvođenje dokaza

Ako pokrenete pravni postupak, obično je presudno važno iznijeti dokaze pred sudom da biste dokazali svoje tvrdnje.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Izvođenje dokaza u parničnim postupcima nije ograničeno granicama država članica. Ponekad može biti nužno izvesti dokaze u državi članici u kojoj nemate prebivalište. Primjerice, može biti nužno saslušati svjedoke ili stručnjake u drugim državama članicama ili sud možda mora posjetiti mjesto događaja u drugoj državi članici. S obzirom na prekogranično izvođenje dokaza unutar Europske unije, pravosudna suradnja među sudovima država članica kada je riječ o izvođenju dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima regulirana je Uredbom (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001.

Druge poveznice

Izvođenje dokaza – obavijesti država članica i alat za pretraživanje koji omogućuje pronalazak nadležnih sudova / tijela

Izvođenje dokaza putem videokonferencije

Praktični vodič za primjenu Uredbe o izvođenju dokaza PDF (74 Kb) en

Praktični vodič o izvođenju dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima primjenom videokonferencija  PDF (724 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 21/01/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.