Įrodymų rinkimas

Jei keliate bylą teisme, paprastai labai svarbu pateikti teismui įrodymus, kuriais grindžiamas Jūsų reikalavimas.

Norėdamas gauti išsamios su valstybe susijusios informacijos, pasirinkite atitinkamos šalies vėliavą.

Civiliniame procese įrodymai gali būti renkami ir už valstybės narės ribų. Kartais prireikia surinkti įrodymus kitoje, ne jūsų gyvenamojoje valstybėje narėje. Pavyzdžiui, gali prireikti apklausti kitoje valstybėje narėje esantį liudytoją ar ekspertą, o teismui gali reikėti apžiūrėti kitoje valstybėje narėje esančią įvykio vietą. Kalbant apie tarpvalstybinį įrodymų rinkimą Europos Sąjungoje, valstybių narių teisminis bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse arba komercinėse bylose reglamentuojamas 2020 m. lapkričio 25 d. Reglamentu (ES) 2020/1783, kuris nuo 2022 m. liepos 1 d. pakeitė 2001 m. gegužės 28 d. Reglamentą (EB) Nr. 1206/2001.

Tačiau decentralizuota IT sistema, kaip privaloma ryšio priemonė, naudojama prašymams, formoms ir kitiems pranešimams perduoti ir priimti, bus pradėta taikyti tik nuo 2025 m. gegužės 1 d. (pirmoji mėnesio, einančio po trejų metų laikotarpio po 25 straipsnyje nurodyto įgyvendinimo akto įsigaliojimo dienos, diena (daugiau informacijos pateikiama Reglamento (ES) 2020/1783 35 straipsnyje)).

Susijusios nuorodos

Įrodymų rinkimas. Valstybių narių pranešimai ir paieškos priemonė, padėsianti nustatyti kompetentingą (-us) teismą (-us) ir (arba) instituciją (-as)

Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

2001 m. Reglamento dėl įrodymų rinkimo taikymo praktikos vadovas ( PDF (74 Kb) lt

Vaizdo konferencijų naudojimo renkant įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose praktinis vadovas  PDF (724 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 03/04/2024

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.