Pierādījumu iegūšana

Lai pierādītu prasības pamatotību, ierosinot tiesvedību, parasti ir ļoti svarīgi sniegt pierādījumus tiesai.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Pierādījumu iegūšana civilajā tiesvedībā neapstājas pie dalībvalstu robežām. Reizēm var būt nepieciešams iegūt pierādījumus dalībvalstī, kas nav jūsu dzīvesvietas valsts. Piemēram, var būt nepieciešams uzklausīt lieciniekus vai ekspertus citās dalībvalstīs vai tiesai, iespējams, nepieciešams apmeklēt notikuma vietu, kas atrodas citā dalībvalstī. Attiecībā uz pārrobežu pierādījumu iegūšanu Eiropas Savienībā tiesu iestāžu sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās reglamentē 2001. gada 28. maija Regula (EK) Nr. 1206/2001.

Noderīgas saites

Pierādījumu iegūšana – dalībvalstu paziņojumi un meklētājrīks, kas palīdz noteikt kompetento tiesu(-as)/iestādi(-es)

Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Praktiskā rokasgrāmata regulas par pierādījumu iegūšanu piemērošanai  PDF (305 Kb) lv

Praktiskā rokasgrāmata par videokonferenču izmantošana pierādījumu iegūšanai civillietās un komerclietās  PDF (528 Kb) lv

Lapa atjaunināta: 21/01/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.