Bewijsverkrijging

Als u een gerechtelijke procedure inleidt, is het meestal van cruciaal belang dat u bewijsmateriaal aan het gerecht voorlegt ter staving van uw vordering.

Klik op de vlag van het betrokken land voor gedetailleerde informatie.

Bewijsverkrijging in burgerlijke procedures mag niet stoppen aan de grenzen van een lidstaat. Soms kan het nodig zijn om bewijzen te verkrijgen in een andere lidstaat dan die waar u uw verblijfplaats heeft. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn getuigen of deskundigen te horen in andere lidstaten dan wel een inspectiebezoek af te leggen in een andere lidstaat. Wat de grensoverschrijdende bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken binnen de Europese Unie betreft, wordt de justitiële samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten geregeld bij Verordening (EU) 2020/1783 van 25 november 2020, die met ingang van 1 juli 2022 in de plaats is gekomen van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van 28 mei 2001.

Het gedecentraliseerde IT-systeem als verplicht communicatiemiddel voor de verzending en ontvangst van verzoeken, formulieren en andere mededelingen, zal echter pas worden gebruikt vanaf 1 mei 2025 (de eerste dag van de maand volgend op de periode van drie jaar na de datum van inwerkingtreding van de uitvoeringshandeling als bedoeld in artikel 25 (zie voor nadere gegevens artikel 35 van Verordening (EU) 2020/1783)).

Links

Bewijsverkrijging — kennisgevingen van de lidstaten en een zoekinstrument voor het vinden van de bevoegde (gerechtelijke) instantie(s)

Bewijsverkrijging via videoconferentie

Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening betreffende bewijsverkrijging van 2001  PDF (74 Kb) en

Praktische handleiding over het gebruik van videoconferenties om bewijs te verkrijgen in burgerlijke en handelszaken  PDF (724 Kb) en

Laatste update: 03/04/2024

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.