Przeprowadzanie dowodów

Przy wszczynaniu postępowania sądowego bardzo istotne jest zazwyczaj przedstawienie sądowi materiałów dowodowych, aby wykazać zasadność roszczenia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o konkretnym państwie, należy wybrać jego flagę.

Przeprowadzanie dowodów w postępowaniu cywilnym nie ogranicza się do terytorium jednego państwa członkowskiego. Czasami może się okazać, że konieczne jest przeprowadzenie dowodu w innym państwie członkowskim niż miejsce zamieszkania. Konieczne może się okazać na przykład przesłuchanie świadków lub biegłych w innych państwach członkowskich, sąd może być również zmuszony do zbadania miejsca zdarzenia zlokalizowanego w innym państwie członkowskim. W odniesieniu do transgranicznego przeprowadzania dowodów w Unii Europejskiej współpraca sądowa między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych jest regulowana rozporządzeniem (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r., które zastąpiło, z dniem 1 lipca 2022 r., rozporządzenie (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r.

Zdecentralizowany system informatyczny jako obowiązkowy środek komunikacji do celów przekazywania i przyjmowania wniosków, formularzy i innej korespondencji zacznie jednak obowiązywać dopiero od 1 maja 2025 r. (pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech lat od daty wejścia w życie aktu wykonawczego, o którym mowa w art. 25; zob. art. 35 rozporządzenia (UE) 2020/1783).

Powiązane strony

Przeprowadzenie dowodów – powiadomienia przekazane przez państwa członkowskie oraz wyszukiwarka pomagająca w ustaleniu właściwego sądu lub organu

Przeprowadzanie dowodu w drodze wideokonferencji

Przewodnik w sprawie stosowania rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów z 2001 r.  PDF (74 Kb) en

Praktyczny przewodnik dotyczący wykorzystania wideokonferencji do przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych  PDF (724 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 03/04/2024

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.