Obţinerea probelor

Dacă introduceți o acțiune în instanță, în general, este extrem de important să prezentați probe pentru a vă dovedi pretențiile.

Vă rugăm să selectați drapelul unei țări pentru a afla mai multe informații despre măsurile aplicabile în țara respectivă.

Obținerea de probe în procedurile civile nu se limitează la granițele unui stat membru. Uneori poate fi necesar ca unele acte în materie de probațiune să se desfășoare într-un alt stat membru decât cel în care locuiți. De exemplu, poate fi necesar ca martori sau experți din alte state membre să fie audiați sau ca autoritățile judiciare să de deplaseze la locul faptei, situat într-un alt stat membru. În ceea ce privește obținerea transfrontalieră de probe în cadrul Uniunii Europene, cooperarea judiciară între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială este reglementată de Regulamentul (UE) 2020/1783 din 25 noiembrie 2020, care a înlocuit, începând cu 1 iulie 2022, Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001.

Cu toate acestea, sistemul informatic descentralizat ca mijloc obligatoriu de comunicare ce trebuie utilizat pentru transmiterea și primirea cererilor, a formularelor și a altor comunicări va putea fi folosit doar începând cu 1 mai 2025 [prima zi a lunii care urmează perioadei de trei ani de la data intrării în vigoare a actului de punere în aplicare menționat la articolul 25 (pentru mai multe detalii, a se vedea articolul 35 din Regulamentul (UE) 2020/1783)].

Linkuri relevante

Obținerea de probe - notificări din partea statelor membre și un instrument de căutare pentru a identifica instanța (instanțele) sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente)

Obținerea de probe prin videoconferință

Ghid practic pentru aplicarea Regulamentului din 2001 privind obținerea de probe  PDF (1833 Kb) ro

Ghid practic privind utilizarea videoconferințelor pentru obținerea de probe în materie civilă și comercială(724 Kb)

Ultima actualizare: 03/04/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.