Pridobivanje dokazov

Če začnete sodni postopek, je običajno bistvenega pomena, da sodišču predložite dokaze, s katerimi lahko dokažete utemeljenost svojega zahtevka.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Pridobivanje dokazov v civilnih postopkih ni omejeno na ozemlje ene države članice. Včasih je treba dokaze pridobiti v državi članici, v kateri nimate prebivališča. Tako se na primer lahko zgodi, da je priče ali izvedence treba zaslišati v drugih državah članicah ali da mora sodišče opraviti ogled v drugi državi članici. V zvezi s čezmejnim pridobivanjem dokazov v Evropski uniji je pravosodno sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah urejeno z Uredbo (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001.

Sorodne povezave

Izvajanje dokazov – uradna obvestila držav članic in orodje za iskanje pristojnih sodišč/organov

Pridobivanje dokazov prek videokonference

Praktični vodnik za uporabo uredbe o pridobivanju dokazov  PDF (251 Kb) sl

Praktični vodnik za uporabo videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah  PDF (527 Kb) sl

Zadnja posodobitev: 21/01/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.