Pridobivanje dokazov

Če začnete sodni postopek, je običajno bistvenega pomena, da sodišču predložite dokaze, s katerimi lahko dokažete utemeljenost svojega zahtevka.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Pridobivanje dokazov v civilnih postopkih ni omejeno na ozemlje ene države članice. Včasih je treba dokaze pridobiti v državi članici, v kateri nimate prebivališča. Tako se na primer lahko zgodi, da je priče ali izvedence treba zaslišati v drugih državah članicah ali da mora sodišče opraviti ogled v drugi državi članici. Kar zadeva čezmejno pridobivanje dokazov v Evropski uniji, pravosodno sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah ureja Uredba (EU) 2020/1783 z dne 25. novembra 2020, ki je s 1. julijem 2022 nadomestila Uredbo (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001.

Vendar se bo decentralizirani sistem IT kot obvezno komunikacijsko sredstvo za pošiljanje in prejemanje zaprosil, obrazcev in drugih sporočil začel uporabljati šele 1. maja 2025 (prvi dan meseca, ki sledi obdobju treh let po datumu začetka veljavnosti izvedbenega akta iz člena 25 (za več informacij glej člen 35 Uredbe (EU) 2020/1783)).

Sorodne povezave

Pridobivanje dokazov – uradna obvestila držav članic in orodje za iskanje pristojnih sodišč/organov

Pridobivanje dokazov z videokonferenco

Praktični vodnik za uporabo uredbe o pridobivanju dokazov iz leta 2001  PDF (74 Kb) en

Praktični vodnik za uporabo videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah  PDF (724 Kb) en

Zadnja posodobitev: 03/04/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.