Zajištění majetku při nároku v jiné zemi EU

Může se stát, že budete chtít, aby byla v jiném státě, než ve kterém je Vaše věc projednávána, provedena určitá opatření, a to rychle a aniž byste museli čekat na vydání konečného rozsudku.

Může dojít k situaci, že jste podali návrh na zahájení soudního řízení, to se však vleče a Vy se cítíte být jakoby odstaveni na vedlejší kolej. Obáváte se, že Váš dlužník před vydáním rozsudku tohoto protahujícího se postupu soudu a různých dalších prostředků využije k útěku před svými věřiteli. Takový dlužník může například uvažovat o podání insolvenčního návrhu nebo o převedení svého majetku na jinou osobu. Pokud je tomu skutečně tak, je ve Vašem zájmu požádat soud o vydání předběžného opatření.

Evropským příkazem k obstavení účtů může soud v určité zemi EU zmrazit finanční prostředky na bankovním účtu dlužníka v jiné zemi EU. Řízení může být zahájeno výhradně v přeshraničních věcech, kdy se soud vedoucí dané řízení nebo místo bydliště věřitele musí nacházet v jiném členském státě, než je stát, ve kterém je veden bankovní účet dlužníka.

Soud může nařídit předběžné nebo zajišťovací opatření proti majetku dlužníka. Účelem veškerých takových opatření je zajištění možnosti po určitou dobu předvídat konečné rozhodnutí ve věci tak, aby bylo možné zaručit jeho následný výkon.

Podmínky, které se na vydávání těchto opatření vztahují, se však v různých členských státech relativně podstatně liší.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Poslední aktualizace: 12/08/2022

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.