Varallisuuteen kohdistuvat turvaamistoimet oikeudenkäynnin aikana EU-maissa

Joskus voi olla tarpeen toteuttaa toimia nopeasti, jo ennen lopullisen tuomion antamista, toisessa jäsenvaltiossa, joka ei ole oikeudenkäyntimenettelyn pääasian käsittelypaikka.

Vaikka oikeudenkäyntimenettely tuomioistuimessa olisi jo vireillä, on olemassa riski, että velallinen käyttää hyväkseen menettelyjen hitautta ja erilaisia muutoksenhakukeinoja vältelläkseen velkojiaan ennen lopullisen tuomion antamista. Velallinen saattaa esimerkiksi hankkiutua maksukyvyttömyystilaan tai siirtää varojaan velkojien ulottumattomiin. Tällaisessa tilanteessa on aiheellista pyytää tuomioistuinta toteuttamaan väliaikaistoimia.

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys on menettely, jonka avulla minkä tahansa EU-maan tuomioistuin voi jäädyttää velallisen toisessa EU-maassa olevalla pankkitilillä olevat varat. Menettelyä käytetään ainoastaan rajatylittävissä tilanteissa eli silloin, kun menettelystä vastaava tuomioistuin tai velkojan kotipaikka sijaitsee muussa EU-maassa kuin siinä, jossa velallisella on pankkitili.

Tuomioistuin voi määrätä väliaikais- tai turvaamistoimia, jotka kohdistuvat velallisen omaisuuteen. Tarkoituksena on suojata menettelyn kohteena oleva omaisuus jo ennen asiassa tehtävää lopullista ratkaisua, jotta voidaan varmistaa, että lopullinen ratkaisu on mahdollista panna täytäntöön.

Tällaisten toimenpiteiden määräämisen aineelliset edellytykset vaihtelevat kuitenkin huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Päivitetty viimeksi: 12/08/2022

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.