Aktīvu aizsardzība, kamēr tiek izskatīta prasība ES valstīs

Var gadīties, ka būsiet ieinteresēts, lai tiesa nosaka steidzamus pasākumus dalībvalstī, kas nav jūsu lietas galvenās tiesvedības valsts, negaidot galīgā sprieduma pieņemšanu.

Var gadīties, ka esat ierosinājis lietu, bet tās izskatīšana ir gausa, un, jūsuprāt, tiek novilcināta. Jūs baidāties, ka parādnieks izmantos ieilgušo procesu un dažādās pārsūdzības iespējas, lai pirms faktiskā sprieduma pieņemšanas izvairītos no kreditoriem. Parādnieks, piemēram, varētu noorganizēt pats savu maksātnespēju vai savus īpašumus nodot citam. Tādā gadījumā jūsu interesēs ir lūgt tiesu pieņemt pagaidu pasākumus.

Ar Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu (EAPO) tiesa vienā ES dalībvalstī var iesaldēt parādnieka līdzekļus bankas kontā citā ES valstī. Procedūru pārrobežu lietās var izmantot tikai tad, ja tiesa, kas veic procedūru, vai kreditora domicils atrodas citā dalībvalstī, kas nav valsts, kurā tiek uzturēts parādnieka konts.

Tiesa pret parādnieka īpašumiem var noteikt pagaidu vai nodrošināšanas pasākumus. Šo pasākumu mērķis ir aizsteigties priekšā galīgajam spriedumam zināmu laika periodu, lai nodrošinātu, ka spriedumu pēc būtības būs iespējams izpildīt.

Tomēr dalībvalstīs šo pasākumu noteikšanas nosacījumos ir diezgan ievērojamas atšķirības.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Lapa atjaunināta: 12/08/2022

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.