Punerea sub sechestru a bunurilor pe durata unei anchete în țările UE

Este posibil să doriți să se ia măsuri rapide în alt stat membru decât cel în care ați introdus acțiunea în instanță, fără a mai aștepta pronunțarea hotărârii finale.

Ați introdus o acțiune în instanță, însă procedurile sunt lente și sunteți descurajat. Vă temeți că debitorul va profita de procedurile îndelungate și de diferitele căi de atac pentru a-și eluda creditorii înainte ca hotărârea judecătorească propriu-zisă să fie pronunțată. De exemplu, acesta își poate organiza insolvența sau își poate transfera bunurile. În acest caz, este în interesul dumneavoastră să solicitați instanței aplicarea de măsuri provizorii.

Instanța poate dispune aplicarea de măsuri provizorii sau preventive asupra activelor debitorului. Scopul acestor măsuri este de a anticipa hotărârea judecătorească definitivă cu privire la fondul cauzei, asigurându-se astfel că aceasta va putea fi executată.

Totuși, există diferențe considerabile între statele membre în ceea ce privește condițiile care trebuie îndeplinite pentru a putea dispune aplicarea unor astfel de măsuri.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Ultima actualizare: 08/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.