Zavarovanje premoženja med postopkom uveljavitve terjatve v državah EU

Lahko se zgodi, da boste želeli hitro sprejetje ukrepov v državi članici, v kateri ne teče postopek v vaši glavni zadevi, ne da bi čakali pravnomočno sodno odločbo.

Lahko se zgodi, da ste vložili tožbo pri sodišču, vendar postopek teče počasi, zato se vam zdi, da se vas pusti čakati. Bojite se, da bo vaš dolžnik izkoristil dolgotrajni postopek in različna pravna sredstva, da bi se izognil upnikom, preden bo sploh izdana sodna odločba. Na primer, uredi lahko svojo plačilno nesposobnost ali prenese sredstva. Če to stori, je v vašem interesu, da od sodišča zahtevate začasne ukrepe.

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov (ENZBR) sodišču v državi članici EU omogoča, da zamrzne sredstva na bančnem računu dolžnika v drugi državi članici EU. Postopek se lahko uporablja samo v čezmejnih primerih, pri čemer mora biti bodisi sodišče, ki vodi postopek, bodisi prebivališče ali sedež upnika v drugi državi članici, kot je tista, v kateri se vodi račun dolžnika.

Sodišče lahko odredi začasne ali previdnostne ukrepe v zvezi z dolžnikovimi sredstvi. Namen vseh teh ukrepov je predvideti izdajo pravnomočne meritorne odločbe za določeno obdobje, zato da se zagotovi, da jo bo mogoče izvršiti.

Vendar obstajajo precejšnje razlike med pogoji za odreditev teh ukrepov med državami članicami.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadnja posodobitev: 12/08/2022

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.