Minkä valtion tuomioistuin on toimivaltainen?

EU:n lainsäädännön avulla voidaan määrittää, missä tuomioistuimessa asia olisi käsiteltävä, jos riidan osapuolet ovat käynnistäneet menettelyn eri EU-maissa.

Esimerkiksi liikenneonnettomuuden osapuolina saattaa olla kaksi henkilöä, joista toinen asuu Saksassa ja toinen Ranskassa, ja he kumpikin nostavat omassa jäsenvaltiossaan vahingonkorvauskanteen toista vastaan.

Ristiriitaisten päätösten välttämiseksi voidaan unionin oikeuden perusteella määrittää, mikä tuomioistuin missä jäsenvaltiossa on toimivaltainen käsittelemään asian. Yleissääntö on, että henkilö pitäisi haastaa oikeuteen siinä valtiossa, jossa hänen kotipaikkansa on. Erityistapauksissa voidaan soveltaa myös vaihtoehtoisia toimivaltasääntöjä. Esimerkiksi sopimusvelvoitteiden laiminlyöntiä koskeva kanne voidaan nostaa siinä paikassa, missä kyseinen velvoite oli määrä panna täytäntöön (esimerkiksi paikka, jonne ostetut tavarat olisi pitänyt toimittaa). Tiettyjen ryhmien, kuten kuluttajien, työntekijöiden ja vakuutuksenottajien, suojaamiseksi on erityissääntöjä.

Perheoikeudessa on unionin sääntöjä, joiden perusteella määritetään, missä avioeroa, lapsen huoltoa tai elatusvelvollisuutta koskevat riidat on käsiteltävä.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Kun oikeuspaikka on määritetty tuomioistuinten toimivaltasääntöjen perusteella, on löydettävä toimivaltainen tuomioistuin.

Euroopan siviilioikeudellisessa atlaksessa on siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa toimivaltaisten kansallisten tuomioistuinten nimet ja osoitteet (ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet, muutoksenhakutuomioistuimet jne.) sekä niiden toimialue.

Päivitetty viimeksi: 30/05/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.